امــور مشــتریان
یــوجیــم

ماهیت بنیادی یوجیم بر پایه مشتری بنا شده است. در همین راستا مركز امور مشتريان با هدف حمايت از اعضا و افزايش رضايتمندي ايشان راه اندازي شده است .
این واحد که متشکل از مدیر و کارشناسان تخصصی در حوزه ارتباط با مشتری است ، وظیفه پیگیری مسائل و خواسته‌های اعضا را برعهده دارند. همچنین هر گونه پیشنهاد یا انتقاد از طریق کانال های ارتباطی مختلف در این واحد ثبت و بررسی می شود.
همچنین در راستای ارتقا خدمات ارائه شده، همکاران این واحد بصورت پیوسته در حال رصد و ارزیابی خدمات می باشند. این ارزیابی ها هم بصورت بصری و برمبنای شاخص های کمی و کیفی بوده و هم از طریق ارتباط مستقیم با اعضا و رضایت سنجی از نحوه و کیفیت ارائه خدمات صورت می گیرد.
کلیه اعضا علاوه بر مراجعه حضوری به این واحد یا ارتباط با نماینده مستقر درهر شعبه از طریق مرکز تماس، واتس ، ایمیل و اینستاگرام می توانند با امور مشتریان ارتباط برقرار نمایند.
در راستای ارج نهادن به فعالیت ها و سوابق حضور اعضا، یکی دیگر از وظایف این واحد، استقرار باشگاه مشتریان و ارائه خدمات ویژه به مشتریان وفادار خود می باشد.

امور مشتریان یوجیم

ماهیت بنیادی یوجیم بر پایه مشتری بنا شده است. در همین راستا مركز امور مشتريان با هدف حمايت از اعضا و افزايش رضايتمندي ايشان راه اندازي شده است  این واحد که متشکل از مدیر و کارشناسان تخصصی در حوزه ارتباط با مشتری است ، وظیفه پیگیری مسائل و خواسته‌های اعضا را برعهده دارند. همچنین هر گونه پیشنهاد یا انتقاد از طریق کانال های ارتباطی مختلف در این واحد ثبت و بررسی می شود. همچنین در راستای ارتقا خدمات ارائه شده، همکاران این واحد بصورت پیوسته در حال رصد و ارزیابی خدمات می باشند. این ارزیابی ها هم بصورت بصری و برمبنای شاخص های کمی و کیفی بوده و هم از طریق ارتباط مستقیم با اعضا و رضایت سنجی از نحوه و کیفیت ارائه خدمات صورت می گیرد. کلیه اعضا علاوه بر مراجعه حضوری به این واحد یا ارتباط با نماینده مستقر درهر شعبه از طریق مرکز تماس، واتس ، ایمیل و اینستاگرام می توانند با امور مشتریان ارتباط برقرار نمایند. در راستای ارج نهادن به فعالیت ها و سوابق حضور اعضا، یکی دیگر از وظایف این واحد، استقرار باشگاه مشتریان و ارائه خدمات ویژه به مشتریان وفادار خود می باشد.

ایمیل یو جیم

چت آنلاین

اینستاگرام

شماره تماس

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

امور مشتریان