علیرضا فتورچیان

ALIREZA FATORECHIAN

Personal Trainer at Koohestanکارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی


مدرک مربیگری خصوصی از آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا (NASM CPT)

مدرک مربیگری فیتنس اروپا


EQF Level 3 (Ereps)

مدرک طراحی تمرینات هوازی برای آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی از آکادمی ملی پزشکی ورزشی آمریکا (NASM)

گواهی ضرورت های تغذیه (Nutrition Essentials) برای امادگی جسمانی از Fitness education online استرالیا

مدرک مربیگری بدنسازی درجه ۳

    • کوهستان