اکسیژن تراپی و ورزش

اکسیژن تراپی و ورزش

اکسیژن تراپی در ورزش به دو روش کلی استفاده می شود: 1. اکسیژن تراپی قبل و بعد از ورزش: افزایش سطح انرژی: اکسیژن تراپی می تواند با افزایش سطح اکسیژن در عضلات، به شما کمک کند تا برای مدت طولانی تری با شدت بیشتری تمرین کنید. کاهش خستگی:  می تواند به عضلات شما کمک کند تا …

اکسیژن تراپی و ورزش ادامه »